Medipeace là tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo đầu tiên tại Hàn Quốc


3,8 tỷ người trên thế giới đang gặp 

khó khăn với tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu 


Chúng ta đang ở kỷ nguyên mà y học hiện đại giải quyết được hầu hết các vấn đề sức khoẻ. 
Tuy nhiên, không phải là mọi người đều được hưởng quyền lợi này khi có gần 
một nửa dân số toàn cầu khó tiếp cận với dịch vụ y tế thiết yếu.  
Chúng tôi nỗ lực góp phần thay đổi điều đó dựa trên các giá trị nhân văn là mọi người 
được hưởng quyền bình đẳng về chăm sóc sức khoẻ.


NHỮNG CON SỐ VỀ MEDIPEACE
7 NƯỚC

hợp tác với chúng tôi thực hiện cải 
thiện hệ thống y tế cho người dân

9 DỰ ÁN

là những nơi chúng tôi làm việc 
với đối tác địa phương về dự án 
nâng cao sức khoẻ

20,640 NGƯỜI

được cải thiện sự tiếp cận với dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu

10 NĂM

phục vụ những người chịu thiệt thòi 
vì chưa được tiếp cận với dịch vụ 
y tế có chất lượng đảm bảo

NHỮNG CON SỐ VỀ MEDIPEACE

7NƯỚC

hợp tác với chúng tôi thực hiện cải
thiện hệ thống y tế cho người dân

11DỰ ÁN

là những nơi chúng tôi làm việc
với đối tác địa phương về dự án
nâng cao sức khoẻ

20,640NGƯỜI

được cải thiện sự tiếp cận với dịch
vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu

9NĂM

phục vụ những người chịu thiệt thòi
vì chưa được tiếp cận với dịch vụ
y tế có chất lượng đảm bảo

ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI


Nhân đạo. Chuyên nghiệp. Sức khoẻ cộng đồng.

ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI


Nhân đạo. Chuyên nghiệp. Sức khoẻ cộng đồng.

Nâng cao quyền và
vị thế của cộng động,
những nơi cần cải
thiện về sức khoẻ

Nâng cao quyền và 
vị thế của cộng động, 
những nơi cần cải 
thiện về sức khoẻ

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace