LIÊN HỆ

#401, 30, Digital-ro 32-gil, Guro Gu, Seoul, 08390 South Korea

10 minutes walking distance from Guro Digital Complex station (2nd/green line of the Seoul subway)

medipeace@medipeace.org

Tel     +82-2-20684679

Fax   +82-2-6008-4079


FAQ

Câu hỏi thường gặpQ.  Medipeace có phải là tổ chức dựa trên đức tin không? Tôi có thể tham gia các sứ mệnh ở các nước không?

Medipeace là tổ chức không có tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi nỗ lực góp phần xoá bỏ sự bất bình đẳng về chăm sóc sức khoẻ ở những khu vực hạn chế sự tiếp cận với dịch vụ y tế dựa vào các giá trị về nhân đạo và từ thiện quốc tế, không dựa vào đức tin của các khu vực. Với quan điểm đó, Medipeace không tổ chức các hoạt động tình nguyện vì mục đích tôn giáo.Q.  Medipeace có thực hiện chương trình bảo trợ trẻ không?

Medipeace nỗ lực góp phần mang lại những đổi thay tích cực và bền vững thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế và khuyến khích văn hoá hỗ trợ có trách nhiệm và phẩm giá về đạo đức. Vì  những khoản tài trợ với điều kiện yêu cầu cung thông tin cá nhân của trẻ em có thể gây tổn hại đến việc đạt được mục tiêu nói trên, Medipeace không thực hiện các chương trình bảo trợ trẻ em cũng như không nhận tài trợ cho từng cá nhân trẻ.Q. Làm thế nào để trở thành nhân viên của Medipeace?

Medipeace luôn tìm kiếm những người tài giỏi cùng làm việc với nhóm. Nếu anh/chị yêu mến và đam mê về sức khoẻ toàn cầu và hoặt động nhân đạo và đang tìm việc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email medipeace@medipeace.org. Q  Medipeace có phải là cơ quan của chính phủ hay UN (Liên hợp quốc)?

Medipeace là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được thành lập bởi các công dân có ước vọng cống hiến cho sự bình đẳng về chăm sóc sức khoẻ toàn cầu. Là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được đăng ký với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và tổ chức liên minh của UNDPI, Medipeace thực hiện các dự án hợp tác với các cơ quan của Chính phủ và các tổ chức quốc tế.


* Anh/chị cần thông tin tài trợ, xin vui lòng xem trang  'Tài trợ'.

Sát cánh cùng nhau, chúng ta góp 
phần cải thiện tính tiếp cận dịch vụ 
y tế cho tất cả mọi người. 

Hãy tham gia cùng với chúng tôi.

Sát cánh cùng nhau, chúng ta góp
phần cải thiện tính tiếp cận dịch vụ 
y tế cho tất cả mọi người. 

Hãy tham gia cùng với chúng tôi.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace