TÀI CHÍNH

Theo tiêu chuẩn quốc gia. Minh bạch. Minh chứng rõ ràng.

PHẦN CHI 

Chi tiêu năm 2018

76.5% của tổng chi phí năm 2018 được đầu tư cho việc bảo vệ quyền được chăm sóc sức khoẻ của những người đang gặp khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

PHẦN THU

Thu nhập năm 2018

PHẦN CHI

Chi tiêu năm 2018

76.5% của tổng chi phí năm 2018 được đầu tư cho việc bảo vệ quyền được chăm sóc sức khoẻ của những người đang gặp khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

PHẦN THU

Thu nhập năm 2018


Mọi người sinh ra có quyền hưởng cuộc sống khoẻ mạnh. Hãy tham gia cùng với chúng tôi

Mọi người sinh ra có quyền
hưởng cuộc sống khoẻ mạnh. 

Hãy tham gia cùng với chúng tôi.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace