NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ

Mục tiêu rõ ràng. Kết quả thực tế. Khoa học.

연구조사 활동

보다 효율적인 국제보건 사업을 위해
전문적인 사전조사와 M&E 및
 컨설팅을 실시합니다

세미나 및 심포지엄

지구촌 건강문제와 대응방안을 모색하기 위한 세미나를 개최합니다. 연대를 통한 효율적인 접근과 정보의 교류, 그리고 시민들의 인지 강화를 위해 심포지엄을 갖습니다.

모니터링 및 평가

사업의 계획대로 잘 진행되고 있는지 검토하고 체계적인 정보 수집과 환경 변화에 대한 판단 및 분석을 수행합니다.

타당성 분석

국제개발 사업의 타당성 및 지속성 등을 검토하고, 경제 분석, 제도 분석, 조직 및 관리 분석, 환경 분석, 사회적 분석을 수행합니다.

Nghiên cứu và đánh gía kỹ lưỡng làm nền tảng của tất cả các dự án.

Khảo sát ban đầu kỹ lưỡng góp phần nâng cao hiệu quả dự án. Đây là cách giảm thiểu những sai sót trong quá trình thực hiện dự án. Trước khi tiến hành can thiệp, chúng tôi phân tích thực tế về những thay đổi mà cộng đồng mong đợi và điều gì mang lại những thay đổi đó, điều đó giúp chúng tôi đưa ra những chiến lược đạt được mục tiêu mong đợi.

Giám sát và đánh giá khoa học khách quan sẽ đảm bảo về kết quả dự án. Chỉ có sự quan tâm  tốt thì không có ý nghĩa nếu sự quan tâm đó mang lại kết quả không tốt. Đối với Medipeace, tính chuyên nghiệp và tính minh bạch là đồng nghĩa với đem lại kết quả xác thực, nhận trách nhiệm và chia sẻ với cộng đồng xã hội trong suốt quá trình phát triển.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức
nghiên cứu để đảm bảo kết quả khoa học

Viện nghiên cứu sức khoẻ quốc tế 

Viện nghiên cứu sức khoẻ quốc tế là tổ chức xã hội của Pro Bono Scholars góp phần vào sức khoẻ toàn cầu thông qua hợp tác hàn lâm quốc tế và chương trình nghiên cứu.


Trung tâm bệnh nhiệt đới

Trung tâm bệnh nhiệt đới góp phần nâng cao nhận thức tăng cường nghiên cứu về các bệnh lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở những khu vực khí hậu nhiệt đới thu nhập thấp.


Chúng tôi là chuyên gia về khảo sát ban đầu, giám sát, đánh
giá và tư vấn để các dự án sức khoẻ toàn cầu đạt kết quả tốt.

ĐIỀU ĐẶC BIỆT VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi tạo ra những sự thay đổi “biết nói”

Chuyên môn sâu từng lĩnh vực

Chúng tôi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng về các yếu tố văn hoá xã hội trong từng dự án để đảm bảo các dự án đạt kết quả tốt

Khoa học & có hệ thống

Chúng tôi tạo ra thay đổi ý nghĩa thông qua quá trình nghiên cứu khoa học và có hệ thống

개인을 살리는 치료를 넘어서
지역을 살리는 체계를 만듭니다.

Điều trị cho cá nhân 
sẽ cứu mạng người.
Xây dựng hệ thống y tế 

sẽ cứu cả cộng đồng.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace