TÀI LIỆU

Không có bài viết.

당신의 후원으로
더 튼튼한 조직이 되어
더 많은 아픈 이웃들에게
다가갈 수 있습니다

Với sự ủng hộ của bạn, chúng tôi 
có khả năng giúp được nhiều người 
đang cần chăm sóc sức khoẻ.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace