Tinh hoa của tổ chức

조직현황

Ban giám đốc


Yeong-seok Kang, MD
Chủ tịch

Bác sỹ nội khoa, Giám đốc bệnh viện Heemang, thành phố Siheung


Dong-yeob Seo, MD
Đồng chủ tịch

Chuyên gia ngoại khoa, Nguyên giám đốc Bệnh viên cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Il-young Lee, MD
Đồng chủ tịch

Chuyên gia vật lý trị liệu, Nguyên trưởng đai điện phục hồi chức năng quốc tế khu vực châu Á thái bình dương