TÌNH NGUYỆN

Sát cánh cùng nhau vì sức khoẻ mọi cho tất cả  mọi người

자원활동가의 의미

메디피스에서 자원활동가의 의미는
무엇일까요?

세계에는 빈곤이나 재난으로 인해 스스로 건강을 지킬 권리를 제대로 누리지 못하는 이웃들이 많습니다.  

메디피스 자원활동가는 공감과 연대, 참여의 힘으로 모든 생명은 똑같이 고귀하다는 믿음을 실천하는 행동하는 시민입니다.

활동소개

자원활동 소개

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA

Giúp một tay để mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế

자원활동 신청

자원활동 신청방법

Step.01

메디피스 자원봉사 활동에
관심이 있으신 분은
봉사자 풀에 등록해주세요

Step.02

간단한 인적사항과
참여 희망 봉사 프로그램을 적어 양식을 제출해 주세요

Step.03

봉사자가 필요할 때 풀에 등록된 분들에게 공지가 먼저 전달되며, 선발시에도 우선권이 부여됩니다

Đăng ký trong thư mục tình nguyện viên

Bước.01

   

Những ai quan tâm làm tình nguyện cho Medipeace xin vui lòng đăng ký trực tuyến qua thư mục tình nguyện viên.


Bước.02

   

Điền thông tin vào mẫu và gửi cho chúng tôi.Bước.03

   

Ngay khi chúng tôi có nhu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với các anh chị đã đăng ký trong thư mục tình nguyện.

모두가 건강할 권리를 
누리는 세상을 위해
지금 바로 행동하는 당신,
당신이 메디피스입니다

Sát cánh bên nhau, chúng ta có thể giúp mọi
người tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
Tham gia với chúng tôi hôm nay.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace