CÁC HOẠT ĐỘNG

Xây dựng thế giới bình đẳng về quyền được chăm sóc sức khoẻ

CÁC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi là những nhà hoạt động nhân đạo về lĩnh vực sức khoẻ toàn cầu

01 SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG


Còn nhiều người yếu thế gặp khó 
khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ thiết yếu. Chúng tôi giúp 
họ tiếp cận dễ dàng hơn với 
các dịch vụ đó.


+ Chi tiết


02 NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ


Chúng tôi thực hiện nghiên cứu, 
giám sát, đánh giá và tư vấn 
chuyên nghiệp cho các dự án 
sức khoẻ toàn cầu.


+ Chi tiết


03 CỨU TRỢ KHẨN CẤP


Chúng tôi sát cánh cùng với 
những người khi cuộc sống và 
sức khoẻ của họ bị đe doạ bởi sự 
khủng hoảng khẩn cấp.


+ Chi tiết


04 04 GIÁO DỤC NHÂN ĐẠO


Chúng tôi chia sẻ các giá trị nhân 
đạo với công dân và các nhà hoạt 
động xã hội thông qua các chương 
trình giáo dục nhân đạo.+ Chi tiết


현재 진행중인 프로젝트

현재 진행 중인 프로젝트

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Nơi nào còn bất bình đẳng về chăm sóc sức khoẻ,
Medipeace sẽ sẵn sàng chung tay góp sức

당신의 후원이 지구촌 곳곳 
보건의료의 사각지대를 
밝히는 등불이 됩니다

Mọi người có quyền được hưởng 
cuộc sống khoẻ mạnh.
Hãy tham gia với chúng tôi.

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace