GIỚI THIỆU

Sát cánh với những người yếu thế 

cần được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn

WHAT WE DO

모든 사람이 평등하게
건강할 권리를 누리는 세상
을 만듭니다

CÁC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi nỗ lực góp phần xây dựng thế giới  
tốt đẹp nơi mà tất cả mọi người được bình  
đẳng thụ hưởng những quyền về sức khoẻ.

THÀNH TỰU

Cùng cộng đồng tạo ra những thay đổi lành mạnh hơn


Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật

407 phụ huynh có trẻ khuyết tật tham gia khoá học về phục hồi chức năng tại nhà. 165 tình nguyện viên và 17 kỹ thuật viên phục hồi chức năng tham gia các khoá đào tạo chuyên môn.


Dar es Salaam, Tanzania

Cải thiện hệ thống quản lý phòng chống nhiễm trùng cho bà mẹ và trẻ em

4.378 bà mẹ mới sinh con được đào tạo về chăm sóc sơ sinh. Cung cấp 16.684 bộ chăm sóc sơ sinh sạch cho các bà mẹ. 100 trẻ sơ sinh có dấu hiệu mắc bệnh được xét nghiệm về xác định có bị nhiễm trùng và được điều trị kháng sinh khi có chỉ định.Eastern Highlands & Central Prov., PNG

Community health system strengthening support

849.851 người dân địa phương được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao nhờ xây mới 2 trung tâm y tế. Tăng thêm 100% tỷ lệ bệnh nhân ngoại trú trên 1.000 dân trong khu vực dự án.

활동 원칙

도움을 넘어선 연대를 추구합니다

We contribute to building health systems, not provide direct medical treatment
Our only standard for our activities is the needs of the local community
We measure our achievements through expert analysis
Our finances are accountable and transparent
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tin tưởng vào thành công thông 

qua mối quan hệ hợp tác bình đẳng

재정보고

예산 집행 내역, 가감 없이 공개합니다

2017년 총 지출금의 80%가 보건의료 소외계층의 건강할 권리를 위해 사용됐습니다. 아래 버튼을 클릭하시면더 자세한 사용내역을 확인하실 수 있습니다.

Điều trị cho cá nhân
sẽ cứu mạng người
Xây dựng hệ thống y tế
sẽ cứu cả cộng đồng.

개인을 살리는 
치료를 넘어서 
인구를 살리는 체를 

만듭니다

GIỚI THIỆU      CÁC HOẠT ĐỘNG

CHUNG TAY CÙNG MEDIPEACE       TÀI TRỢ

TIN TỪC       CÔNG VIỆC

Medipeace Vietnam

TEL : +84-233-3575-505 ㅣ E-mail: vietnam@medipeace.org

133 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

ⓒ 2018 Medipeace